Siltumsūkņi

Siltumsūkņi Hisense speciāli pielāgoti darbam apsildīšanas režīmā līdz -25C ārējā gaisa temperatūras. Siltumsūkņiem ir augsts energoefektivitātes koeficients A+++/A+++ mono split modeļiem Energy Pro un A+++/A++ multi split Heating+ modeļiem darbam apkures režīmā. Hisense siltumsūkņiem ir maksimālais funkciju daudzums lietotāja komfortam par pieejamu cenu.

Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” nolikums” -  informācija par atbalsta finansējumu siltumsūkņa uzstādīšanai ir pieejama šeit: https://likumi.lv/ta/id/330568

 

Sākot no 2022. gada 15. marta var iesniegt pieteikumu projektu konkursam:  EKII.LV - Sākums