Viena no galvenajām uzņēmuma prioritātēm ir pašu zinātniskās izpētes izstrādņu attīstība un investīcijas tajās. Lai stiprinātu un centralizētu šo virzienu, uzņēmums 1995. gadā organizē R&D centru.

2004. gadā kļūst par pirmo uzņēmumu Ķīnā, kurš veic darbu zinātniski tehniskā progresa jomā valsts mērogā, sadarbojoties ar valsts ministrijām un valsts iestādēm.

R&D galvenais birojs atrodas Cindao industriālā ražošanas parka teritorijā, kas aizņem platību, lielāku par 280 hektāriem, vairāk kā 400 000 m2 un personāla skaitu ap 2000 cilvēku. 

Uzņēmumam kopumā ir 7 lielie zinātniski tehniskie centri, kuri atrodas Ķīnā, Eiropā un ASV, nodarbinot vairāk par 3800 inženieru. 

R&D rīcībā ir laboratorijas, kuras ir aprīkotas ar ultramodernu aprīkojumu kondicionēšanas sistēmu, sadzīves tehnikas, komunikāciju, digitālo tehnoloģiju un sakaru līdzekļu zinātniskās pētniecības darbības veikšanai.

Ik gadu pētniecībai un izstrādnēm tiek piešķirti ap 5% līdzekļu no pārdošanu apjoma.

Ap 2006. gadu jau tika noformēti vairāk par 2000 patentiem dažādās darbības jomās.