Kanālu tipu kondicionētājiem - jauns 3D panelis. Vairs nav nepieciešams noformēt kondicionētāja izejas atveri, izvēloties ventilācijas režģus. Speciāli izstrādātais 3D panelis šo uzdevumu izpildīs labāk.

Priekšpusē atrodas displejs, kurā parādās darba režīms un temperatūra. Aprīkots ar infrasarkano portu manuālās vadības pults signāla uztveršanai, kas ļauj vadīt kondicionētāja darbu bez sienas kontrollera ar vadiem. Vada gaisa plūsmu četros virzienos, izmantojot ar distancvadības pulti vadāmas elektriskās žalūzijas. Divi izmēru tipi modeļiem 09 un 12, kā arī modeļiem 18 un 24k.

Vaicājiet Hisense partneriem un pārstāvjiem visā Latvijā!